24. januára 2019

O drevostavbách

Zoznam kapitol:

DÔVODY PRE MONTOVANÚ DREVOSTAVBU

Ak sa rozhodujete aký spôsob výstavby a konštrukčného systému pre Váš budúci dom zvoliť, ponúkame zhrnutie dôvodov ktoré Vás môžu presvedčiť, že montovaná drevostavba je ideálne riešenie.

Drevo

Produkt prírody, má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti a pri správnom zabudovaní do konštrukcie a dodržania zásad konštrukčnej ochrany dreva veľmi dlhú životnosť.

Zdravie

Drevo má zdraviu prospešné vlastnosti, je schopné pohlcovať škodlivé látky a taktiež prijímať vlhkosť a uvoľňovať ju do suchého prostredia.

Ekológia

Drevo šetrí energiu v procesoch výroby, spracovania, prepravy a manipulácie. Drevo použité pri montáži drevodomu počas svojej existencie viac CO2 absorbovalo, než vyprodukovalo. Vďaka svojim vlastnostiam zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti drevostavby a tým znižujú nároky na energiu pre vykurovanie. Prípadná likvidácia stavby je energeticky nenáročná a nezaťažuje životné prostredie, materiály                             sú biologicky rozložiteľné a patria do prirodzeného prírodného reťazca.

  Emócia

  Drevo je tradičný materiál, má teplý povrch, príjemnú vôňu, textúru a sfarbenie, dobre vplýva na psychickú pohodu.

 

Rýchlosť

Minimalizovanie, prípadne úplné vylúčenie mokrých procesov, stavba takéhoto domu trvá 3-5 mesiacov, takže šetrí čas a tým aj peniaze. Hrubá stavba vrátane konštrukcie strechy je záležitosťou prvého týždňa výstavby. Dokončovacie práce prebiehajú už pod strechou a väčšinou sú ukončené v priebehu niekoľkých týždňov.

  Konštrukcia

  Ľahký drevený skelet, flexibilná konštrukcia, pomerne jednoduchá montáž, možnosť vykonať zmeny behom výstavby a taktiež možnosť          kombinovať s iným konštrukčným systémom.

Kvalita

Materiály používane pri výstavbe drevodomu sú väčšinou navrhnuté a vyvinuté pre použitie konkrétne v tomto type stavieb, čím je zabezpečené použitie vhodného a kvalitného materiálu. Zhotovenie drevodomu si vyžaduje zručný tím skúsených ľudí, ktorý vedia čo robia a vykonávajú spoju prácu precízne s vysokým dôrazom na detaily, čo má pozitívny dopad na kvalitu celkového vyhotovenia stavby.

  Izolačné vlastnosti

  Či už ide o tepelné alebo akustické vlastnosti konštrukcií používaných v drevodome, môžeme o nich pokojne povedať, že spĺňajú aj tie       najvyššie požiadavky kladené na dané typy konštrukcií

Protipožiarná ochrana

Drevo je vo väčšine prípadov konštrukčne chránené pred priamym pôsobením ohňa použitím nehorľavých materiálov ako sádrokartón, sádrovlákno (fermacell), kamenná minerálna vata a pod. Samotné drevo svojím správaním pri požiari reaguje vytváraním zuhoľnatenej vrstvy okolo jadra dreva, čím sa chráni pred ohňom a udržuje si nosnú funkciu po čo najdlhší čas. Horľavosť dreva preto nepredstavuje                                   prekážku pri realizovaní drevostavieb z hľadiska protipožiarnej ochrany.

  Hrúbka obvodových stien

 Steny drevostavby majú pri porovnateľných tepelno-technických parametroch menšiu hrúbku než steny murovanej stavby, čo pre nás   znamená väčšiu úžitkovú plochu pre bývanie.  V skladbe steny je Integrovaná tepelná izolácia v takej miere, aby dom hravo spĺňal predpísané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Drevostavby všeobecné sú ideálna stavebná technológia pre splnenie požiadaviek kladených na ultra nízkoenergetcké domy. Drevostavby v týchto parametroch pôsobia veľmi efektívne, dosahujú vynikajúce tepelno-technické vlastnosti, vďaka ktorým majú nízku potrebu tepla na vykurovanie a teplotu v interiéri je možné dobre regulovať.

Dodanie montovanej stavby na kľúč

Naša firma Vás prevedie celým procesom výstavby, postará sa o kompletný dodávku tzv. na kľúč, ak dôjde k poruche, obracia sa investor na jediného dodávateľa s nemusí pátrať po tom, kto chybný diel na stavbu dodával. Taktiež môžete priložiť ruku k dielu a dohodnúť si dodávku svojho domu na dokončenie svojpomocne.

Cena

Zaobstarať si montovaný dom na báze dreva znamená presne vedieť, koľko zaplatíme a kedy sa budeme sťahovať. Väčšinou sa netreba obávať nepredvídateľného cenového navýšenia, možné oneskorenie termínu dokončenia môže byť ovplyvnené napríklad z dôvodov zlého počasie.

 


POSTUP A OPIS VÝSTAVBY

Po zameraní osadenia stavby dochádza k realizáciu výkopov a následne základových konštrukcií. Potom ako nadobudnú svoju pevnosť prichádza na rad samotná drevená konštrukcia domu.

V prvých dňoch zhotovujeme obvodové steny 1.NP, vnútorné priečky môžeme realizovať súčasne s obvodovými stenami, alebo aj dodatočne až keď je nosná časť stavby hotová. Po dokončený obvodových stien prichádza na rad montáž stropu a obvodových stien 2. NP v závislosti od typu domu, pri bungalove nasleduje konštrukcia krovu s položením krytiny. Ďalším krokom je montáž vnútorných priečok, opláštovanie obvodových stien a priečok OSB doskami prípadne DHF doskami. Po týchto krokoch prichádza na rad montáž výplňovej tepelnej izolácie obvodových stien, vnútorných stien, stropu a strechy. Nasleduje montáž okien a exteriérových dverí a ich dôkladné opáskovanie z dôvodu zabezpečenia dokonalej vzduchotesnosti domu. Po tomto kroku pristupujeme k realizovaniu fasádnej izolácie, vonkajšej omietky a natiahnutiu farby.

V interiéri dochádza k položeniu hydroizolácie podlahy, zatepleniu podlahy domu, položeniu podlahového vykurovania a vyhotoveniu cementového poteru, prípadne suchej konštrukcie podlahy. Nasleduje montáž schodiska, vyhotovenie rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácií a vzduchotechniky. Zhotovenie hliníkového roštu pod sadrokartón na steny, strop a pod strechu, následná montáž sadrokartónových dosiek. Vytmelenie a vybrúsenie sadrokartónu a maľba stien a podhľadov. Položenie nášľapných vrstiev podlahy, obloženie kúpeľní keramickým obkladom, osadenie výlezu do podkrovia, zariadenia technickej miestnosti a iné vybavenie domu. Nasleduje osadenie termostatov, zásuviek a svietidlových vypínačov. A posledným krokom je odovzdanie stavby.

      


DIFÚZIA VODNÝCH PÁR

Tento pojem vznikol pri snahe popísať dva rôzne spôsoby, ako sa v drevostavbe vyrovnávať s vlhkosťou prúdiacou cez obvodové konštrukcie vykurovaného objektu. Jedná sa o vzdušnú vlhkosť, teda pary, rozpustené vo vzduchu. V priebehu vykurovacej sezóny sa vlhkosť z interiéru budovy snaží prechádzať cez obvodové konštrukcie smerom von a dostane sa tak ešte v samotnej konštrukcii do chladnejšej zóny, kde môže kondenzovať a ďalej sa hromadiť. Ku kondenzácií môže dôjsť v mieste tzv. rosného bodu, teda mieste, kde je už tak chladno, že vlhkosť nie je schopná ostať v plynnom skupenstve. V tejto vrstve vznikne skutočne mokrá plocha. Pre drevostavbu by tento stav znamenal veľký problém. Aby nedochádzalo ku kondenzácií v konštrukciách drevostavby, musia byť ich obvodové konštrukcie na vnútornej strane prekážkou proti prenikaniu vodnej pary. Žiadny materiál nie je absolútne nepriepustný. Schopnosť tejto prekážky proti prenikaniu vodnej pary odolávať jej prieniku je hodnota Sd [m], teda ekvivalentná difúzna hrúbka materiálu. Ak je jej hodnota vysoká, je nazývaná ako parozábrana, a ak je nižšia, teda vhodná skôr pre difúzne otvorené skladby, je najčastejšie nazývaná ako parobrzda.

Obvodový plášť každého objektu tvorí rozhranie medzi interiérom a exteriérom budovy. V našich klimatických podmienkach predovšetkým v zimnom období očakávame v interiéri výrazne odlišné podmienky ako v exteriéri.

DIFÚZNE ZATVORENÁ KONŠTRUKCIA

 

Pozostáva z fasádneho systému z polystyrénu s omietkou a sieťkou, z drevenej konštrukcie s OSB doskou a tepelnou izoláciou , paronepriepustnou fóliou s inštalačnou predstenou uzatvorenou sadrokartónom. Preniknutiu vodných par do konštrukcie zabraňujeme paronepriepustnou fóliou tzv. parozábranou. Pod týmto názvom rozumieme materiál, ktorý má vysoký faktor difúzneho odporu μ (bezrozmerná veličina vyjadrujúca, koľkokrát lepšie prepúšťa vodnú páru vrstva vzduchu ako daný materiál rovnakej hrúbky) alebo vysokú ekvivalentnú difúznu hrúbku Sd (vyjadruje koľko metrov vzduchovej vrstvy by svojimi difúznymi vlastnosťami nahradilo daný materiál). Môžeme si ju predstaviť ako PVC fóliu inštalovanú v závislosti od zvolenej skladby z interiéru na nosnú alebo pomocnú konštrukciu. Aby táto vrstva fungovala správne, nesmie byť v porušená. Spoje a prestupy musia byť zabezpečené neprievzdušne pomocou špeciálnej lepiacej pásky určenej na tieto účely.

Na zabudovanie okien alebo dverí treba použiť špeciálne pásky pre pripojenie rámov na parozábranu. Akékoľvek porušenie vrstvy parozábrany znamená vážny problém, pretože vzhľadom na nepriepustnosť okolitého povrchu dochádza k veľmi rýchlemu prenikaniu vlhkého vzduchu cez miesta poškodenia do konštrukcie a počas zimného obdobia vzniká kondenzácia. Ak je sendvičová drevostavba skutočne parotesná, má zaručenú dlhú životnosť. Kvalitu prevedenia montáže parozábrany je možné otestovať Blower door testom.

Vzniknutú vlhkosť je nutné z interiéru odstrániť vetraním cez okná, dvere, digestor, alebo rekuperáciou. Dôkladná montáž a kvalita paronepriepustnej fólie dokáže predĺžiť životnosť konštrukcie a tepelnoizolačných materiálov a vďaka vzduchotesnej rovine ušetriť aj nemalé finančné prostriedky za vykurovanie.

Výhodou difúzne uzavretej skladby obvodovej obálky je možnosť využitia polystyrénu ako lacného tepelného izolantu, ale je potrebné zabezpečiť technologickú správnosť a dôslednosť riešenia. Ak sa zistí, že rosný bod vznikne pred vonkajšou polystyrénovou izoláciou, počas zimného obdobia dôjde ku kondenzácií a polystyrén vlhkosť nevypustí von z konštrukcie.

DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA

 

Pri tomto riešení ide o mechanizmus, ktorý cez steny transportuje vlhkosť v rôznej intenzite, a to oboma smermi. Typickou fyzikálnou veličinou pre tento typ konštrukcie je práve difúzia. Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorených konštrukcií je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby.

V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším faktorom difúzneho odporu, čo najbližšie k interiéru, tzv. parobrzda, ktorá vodné pary iba brzdí, ale nezastavuje ich, na rozdiel od parozábrany. Keďže molekulárna vlhkosť preniká z interiéru do konštrukcie, musí mať voľnú cestu smerom von, aby mohla difundovať celou konštrukciou obvodových stien a odvetrať sa. Preto je dôležité použiť tepelnoizolačný materiál s nízkym faktorom difúzneho odporu. Ako parobrzda sa väčšinou používajú dosky na báze dreva, ktoré majú všetky spoje a prestupy utesnené špeciálnymi pásmi ako klasická parozábrana.. Takýto materiál má obmedzenú paropriepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý. Táto konštrukcia sa dokáže vysporiadať so stavebnou a prevádzkovou vlhkosťou. Správna funkcia tejto steny je zaistená vytvorením neprievzdušnej obálky domu s utesnením spojov a aj tých najviac komplikovaných detailov.

Princíp difúzne otvorenej skladby je teda zložený na jednotlivých vrstvách obvodovej konštrukcie tak, aby v obmedzenej miere mohli vodné pary do konštrukcie vnikať, ak sa tak stane, aby im potom ďalej v ceste nič nestálo a aby aj v prípade, že obmedzené množstvo vodnej pary skondenzuje v konštrukcii, bolo toto množstvo vždy nižšie, než je celkové množstvo vodnej pary, ktoré je schopné sa z konštrukcie vypariť.

Pre difúzne otvorenú skladbu hovorí možnosť využitia prírodných tepelných izolantov, ktoré sú však o niečo finančne náročnejšie. Na parobrzdu je tiež kladený vysoký nárok na tesnosť, no jednoduchšie sa vykonáva a nie je tak chúlostivá na mechanické poškodenie ako fóliová parozábrana.