30. novembra 2016

Trend

Drevodom Žilina - Montovaný drevodom Trend Drevodom Žilina - Montovaný drevodom Trend

Pohľady

Drevodom Žilina - Montovaný drevodom TrendDrevodom Žilina - Montovaný drevodom TrendDrevodom Žilina - Montovaný drevodom TrendDrevodom Žilina - Montovaný drevodom Trend

Podorys

Drevodom Žilina - Montovaný drevodom Trend

Popis

Rodinný dom jednopodlažný, hranolová konštrukcia
Rozmer: 12,0 x 19,0 m
Úžitková plocha: 157 m²

Cenník Bungalovov s Hranolovou konštrukciou

Predmet dodávky Základná konšt. stavby Hrubá stavba Kompletná drevená časť stavby Dom na kľúč
Obvodová stena: hranolová konštrukcia: hranoly hr.: 170 mm obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
Minerálna izolácia obvodových stien hr.: 170 mm + fólie obsahuje obsahuje obsahuje
OSB doska – hrúbka 15 mm z exterierovej čast obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
Vnútorné priečky: priehradová konštrukcia: hrúbka 100 mm obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
Minerálna izolácia vnútorných priečok: hrúbka 100 mm + fólie obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
Vnútorné obklady obvod. stien + obklady interierových stien z profil. dreva hr.: 19 mm obsahuje obsahuje
Trámy + OSB doska z hornej strany hr.: 22 mm obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
Izolácia stropu hrúbky 250 mm + fólie + OSB dosky obsahuje obsahuje obsahuje
Krov: nepohľadové krokvy, väzníky, klieštiny, vrátane lát a kontralát obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
Strešná krytina-plechová obsahuje obsahuje
Interierové dvere obsahuje obsahuje
Plastové okná a dvere bez okeníc a dverníc obsahuje obsahuje
Výrobná dokumentácia obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
DPH 20% obsahuje obsahuje obsahuje obsahuje
Základy + základová doska obsahuje
Kanalizácia, voda obsahuje
Odkvapový systém obsahuje
Elektroinštalácie bez svietidiel obsahuje
Zemniaca pásovina + blezkozvod obsahuje
Obklad kúpeľne,wc + sanita obsahuje
Podlahové kúrenie – vodné obsahuje
Izolácia fasády+fasáda obsahuje
Plávajúce podlahy obsahuje